For mange medarbeidere blir det ingen vesentlige endringer i arbeidssituasjonen etter 1. januar 2020. Oppgavene, arbeidsstedet og arbeidsvilkårene forblir de samme. Men det gjelder ikke alle. Noen blir mer berørt enn andre, og disse skal ivaretas på en god og forutsigbar måte.

Du har rettigheter

Omstillingsavtalen sier noe om rettighetene for de som blir direkte berørt. Blir du en av dem, så kan du forvente direkte informasjon. Og dersom du er overtallig, får du tilbud om en kartleggingssamtale. Hensikten er å finne annet egnet arbeid med utgangspunkt i den kompetansen og de erfaringene du har fra før. Alle skal få tilbud om en annen, egnet stilling i den nye kommunen.

Lederkabalen

Men hva bør skje dersom stillinger innen administrasjon og ledelse blir ledige før 2020? Kan Midsund, Molde og Nesset ansette nye ledere før sammenslåingen? Og bør det åpnes for midlertidige ansettelser? Dette er blant temaene som omtales i omstillingsavtalen.

Omstillingsavtalen ble vedtatt i fellesnemnda 31. januar.