Du får kun ett tilbud fra den nye kommunen.
- Dersom du er den eneste aktuelle kandidaten til stillingen, er det mest aktuelt med innplassering. Dette vil gjelde de fleste ledere og ansatte.
- Dersom det er flere aktuelle for en stilling, gjennomføres det individuelle samtaler. Samtalene avgjør om en av dere blir innplassert eller om stillingen blir utlyst internt.


Hvis du blir overtallig fordi stillingen din forsvinner eller en annen får stillingen, gjelder omstillingsavtalen. Avtalen finner du på disse sidene.