Hvis du blir overtallig fordi stillingen din forsvinner eller en annen får stillingen, gjelder omstillingsavtalen. Avtalen finner du på disse sidene.